Contact

Address

 • Mineralogical Society of Poland
 • Al. Mickiewicza 30 (AGH),
 • 30-059 Kraków,
 • Tel.: 12 6174543
 • Fax: 12 6334330
 • E-mail: ptmin@ptmin.pl
 • SWIFT/BIC: BPH KPL PK IBAN: PL 92 1240 4559 1111 0000 5420 4162


  • Library of the Mineralogical Society of Poland
  • Librarian: dr hab. inż. Grzegorz Rzepa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  • E-mail: biblioteka@ptmin.pl