Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
Loading

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 27.08.2017 r zmarła nasza koleżanka mgr Beata Stożek wieloletni Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego PTMin, Członek Zarządu Głównego, nasz Skarbnik w latach 2005-2012.

W imieniu Zarządu Głównego PTMin składamy najszczersze wyrazy współczucia dla najbliższych.

Uroczystości żałobne odbędą się 20 września 2017 roku o godzinie 13.00 na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin)

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwojsu nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach.

Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold Żabiński (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016). Obecnie funkcję Prezesa pełni prof. Tomasz Bajda (od 2017).

    Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA) a 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

    Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (od roku 2008 ”Mineralogia”). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" (od roku 2008 "Mineralogia – Special Papers"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w latach 2004-2004 przez Jacka Puziewicza, Andrzeja Skowrońskiego od 2004 do 2008, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

    Na koniec 2008 roku Towarzystwo liczyło 222 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 26 członków honorowych.

    Na koniec 2016 roku Towarzystwo liczyło ponad 200 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 28 członków honorowych.

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg