7 listopada 2017 - zmarł dr Stanisław Koszela


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 listopada 2017 roku zmarł w wieku 59 lat dr Stanisław Koszela, mineralog, petrolog, nauczyciel akademicki na uniwersytetach we Wrocławiu i Poznaniu, organizator i pierwszy kierownik Muzeum o Ziemi na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, wieloletni opiekun koła naukowego studentów geologii, zafascynowany górami, inicjator wyjazdów w Sudety.

Pożegnanie odbędzie się 17 listopada o godz. 13:30 w Domu Pogrzebowym ATMAN przy ul. Stryjeńskich 21 w Warszawie, pogrzeb - 17 listopada o godz. 14:00 na Cmentarzu Bródnowskim (brama przy ul. Odrowąża) w Warszawie.

Zmarła prof. dr hab. Elżbieta Dubińska


 

 Z głębokim smutkiem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 6 sierpnia 2018 roku zmarła

 

Prof. dr hab. Elżbieta Dubińska

 

Emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna uczona o uznanym w kraju i zagranicą dorobku naukowym w zakresie badań mineralogicznych i petrologicznych sudeckich skał ultramaficznych, serpentynitów i rodingitów, współautorka podręczników akademickich, ceniony dydaktyk i promotor prac doktorskich.

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

 

Zmarł prof. zw. dr hab. Alfred Majerowicz