Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską 2017


Laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny nauk mineralogicznych w roku 2017 zostali:

Mgr Katarzyna Liszewska, Uniwersytet Warszawski

“Compositional diversity in the Green Tuff ignimbrite, Pantelleria (Italy), as revealed in glass and selected mineral analyses”

Promotor: dr hab. Bogusław Bagiński, prof. nadzw. UW

 

Dr Justyna Smolarek, Uniwersytet Śląski

“Charakterystyka geochemiczna ordowicko – sylurskich zdarzeń globalnych”

Promotor: dr hab. Leszek Marynowski, prof. nadzw. UŚ