Konkurs Sekcji Petrologii PTMin - "Metody petrograficzne w praktyce"


Sekcja Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego ogłasza konkurs pt. ”Metody Petrograficzne w praktyce” przeznaczony dla studenckich kół naukowych. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych realizowanych przez koła naukowe projektów naukowych, w których wykorzystane będą metody badawcze stosowane w petrografii i mineralogii. Projekty nie muszą być bezpośrednio związane z geologią. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane cztery najlepsze projekty, których wyniki będą przedstawione w trakcie XXV Jubileuszowej Sesji Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego (25-28.X.2018, Brunów k. Lwówka Śląskiego). Organizator pokryje koszty wpisowego i pobytu dla jednego przedstawiciela każdego z wyróżnionych kół naukowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.ptmin2018.uni.wroc.pl/contest.html