Zmarła prof. dr hab. Elżbieta Dubińska


 

 Z głębokim smutkiem i poczuciem straty przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 6 sierpnia 2018 roku zmarła

 

Prof. dr hab. Elżbieta Dubińska

 

Emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna uczona o uznanym w kraju i zagranicą dorobku naukowym w zakresie badań mineralogicznych i petrologicznych sudeckich skał ultramaficznych, serpentynitów i rodingitów, współautorka podręczników akademickich, ceniony dydaktyk i promotor prac doktorskich.

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego