Referat - Oddział Górnośląski PTMin


2 października 2018 (wtorek), godz. 12.00

Natalia Sawicka - Skały chlorytonośne  jako sorbenty  wybranych radionuklidów oraz  ich analogów

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, sala 123, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec