Referat - Sekcja Geochemii PTMin


20 listopada 2018 (wtorek), godz. 14.15

Zdzisław M. Migaszewski - Wykorzystanie pierwiastków ziem rzadkich i trwałych izotopów siarki i tlenu w badaniach kwaśnych wód kopalnianych na obszarze Wiśniówki

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, sala B4, ul. Świętokrzyska 15G, Kielce