Referat - Oddział Górnośląski PTMin


21 listopada 2018 (środa), godz. 14.00

Ashley P. Gumsley - Supercontinents, large igneous provinces and environmental change: applying U-Pb geochronology to stratigraphy at the beginning of the Proterozoic

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, sala 002, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec