Referat- Oddział Górnośląski PTMin


19 grudnia 2018 (środa), godz 14.00

Rafał Kubik- Opracowanie sposobów detekcji paleo-pożarów na podstawie sprzężenia metod petrograficznych i geochemicznych

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, sala 002, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec