Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską 2018


Laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny nauk mineralogicznych w roku 2018 zostali:

Mgr Anna Grabarczyk, Uniwersytet Warszawski

“Geneza jotunitów oraz skał towarzyszących z wierceń Bilwinowo IG-1 (masyw suwalski) oraz Sejny IG-1, IG-2 (intruzja Sejn) w NE Polsce”

Promotor: dr hab. Bogusław Bagiński, prof. nadzw. UW

                  prof. dr hab. Janina Wiszniewska

 

Mgr Bartosz Pieterek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

“Layer boundaries attract sulfides throughout the igneous layering of the Lower oceanic crust: IODP Hole U1473A, Atlantis Bank, Southwest Indian Ridge”

Promotor: dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz, prof. nadzw. UAM

                  

 

Dr inż. Karolina Kośmińska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

“Meso-neoproterozoic evolution of the Caledonian basement of SW Svalbard”

Promotor: dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. AGH