Referet - Oddział Górnośląski PTMin


19 grudnia 2018 (środa), godz. 14.00

Rafał Kubik - Opracowanie sposobów detekcji paleo-pożarów na podstawie sprzężenia metod petrograficznych i geochemicznych

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Wydział Nauk i Ziemi, Uniwersytet Śląski, sala 002, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec