Zmarł Prof. dr hab. Andrzej Wiewióra


Z głębokiem żalem i smutkiem zawiadamiamy, 

że w dniu 11 lipca 2020r. zmarł w wieku 86 lat

 

prof. dr hab. Andrzej Wiewióra

 

Emerytowany profesor Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, wybitny mineralog, uczony o uznanym w kraju i zagranicą dorobku naukowym w zakresie badań minerałów ilastych oraz twórca metod klasyfikacji i charakteryzacji tych minerałów, ceniony dydaktyk i promotor prac doktorskich.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 

Nekrolog