Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską 2020


Laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny nauk mineralogicznych w roku 2020 zostali:

Mgr inż. Maciej Jaranowski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

"Dystrybucja pierwiastków ziem rzadkich w strukturze fluorapatytu na wybranych przykładach naturalnych kryształów"

Promotorzy: dr hab. Bartosz Budzyń, prof. ING PAN

               dr hab. Grzegorz Rzepa, prof. AGH

Mgr inż. Anna Szreter (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

"Dehydroksylacja, rehydroksylacja i wymiana izotopowa w strukturach smektytów w obrazie spektroskopii w podczerwieni"

Promotorzy: dr hab. inż. Arkadiusz Derkowski, prof. ING PAN

                 prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

 

 

Dr Rafał Juroszek (Uniwersytet Śląski)

"Vein minerals from pyrometamorphic rocks of the Hatrurim Complex"

Promotorzy: dr hab. Irina Galuskina, prof. UŚ

                 dr Biljana Krüger (Uniwersytet w Innsbrucku)