Zmarł Prof. dr hab. Peter Komadel


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że zmarł w wieku 66 lat

 

prof. dr hab. Peter Komadel

 

W trakcie swojej kariery naukowej pełnił liczne funkcje organizacyjne zarówno w swojej jednostce macierzystej jak i w międzynarodowych towarzystwach naukowych (był m.in. przewodniczącym the Clay Minerals Society). Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany (m.in. nagrodą im. Marion L.& Christie C. Jakson przyznaną przez the Clay Mineral Society). Na dorobek naukowy profesora składa się 7 rozdziałów w anglojęzycznych monografiach naukowych,109 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 2 patenty. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego