Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Sekcja Petrologii

Inicjatorem założenia Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego był Profesor Alfred Majerowicz z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zebranie organizacyjne Sekcji, na którym ukonstytuował się pierwszy Zarząd, odbyło się we Wrocławiu 25 października 1993 r. Prezesem Sekcji został wybrany dr Jacek Puziewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. W październiku 2003, po pięciu kadencjach prof. dr hab. Jacek Puziewicz został zastąpiony przez dr hab. Marka Michalika z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005-2009 funkcję tę pełniła prof. UW dr hab. Ewa Słaby z Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2009 r. prezesem sekcji jest dr hab. prof. UWr Marek Awdankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Naczelną ideą Sekcji Petrologii kierowanej przez J. Puziewicza było stworzenie corocznych spotkań badaczy zajmujących się petrologią w Polsce w celu zaprezentowania wyników badań oraz integracja środowiska. Pierwsza Sesja Sekcji Petrologii odbyła się w roku 1994 w Trzebieszowicach na Dolnym Śląsku. Materiały konferencyjne wydano po raz pierwszy podczas II Sesji w roku 1995 jako zeszyt wydawnictwa Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Od roku 1999 materiały wydawane są w języku angielskim a od 2000 językiem Sesji jest język angielski. Od końca lat 90-tych XX wieku w Sesjach uczestniczą też badacze zagraniczni, głównie z krajów Europy Środkowej (czescy, słowaccy, niemieccy, austriaccy, rumuńscy).

W zeszłych latach odbyły sę sesje o nastepującej temetyce:

 • 2013 – Sesja w Boguszynie (16-19.10), tematyka: From magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scales (Mineralogia – Special Papers 42)
 • 2013 - Sesja w Niemczy (17-20.10), tematyka: From the deep Earth to the human’s environment(Mineralogia – Special Papers 41), Organizator: UWr
 • 2012 – Sesja w Obrzycku (19-21.10), tematyka: Meteorites: insights into planetary compositions (Mineralogia – Special Papers 40), Organizator: UAM
 • 2011 – Sesja w Bukowinie Tatrzańskiej (21-23.10), tematyka: Migmatites: Contemporary Views and Examples (Mineralogia – Special Papers 38), Organizator: AGH
 • 2010 – Sesja w Różance (14-17.10), tematyka: Lamprophyres and related mafic hypabyssal rocks: current petrological issues (Mineralogia – Special Papers 37), Organizator: UWr
 • 2009 – Sesja w Świętym Krzyżu (24-27.9), tematyka: Magmatism and metamorphism in the Holly Cross Mts.(Mineralogia - Special Papers 34), Organizator: UŚl.
 • 2008 – Sesja w Szklarskiej Porębie (10-14.9). (Mineralogia - Special Papers 32), Organizator: UJ
 • 2007 – Sesja w Bukowinie Tatrzańskiej (18-21.10), tematyka: Orogenic and platform granitoids. (Mineralogia Polonica – Special Papers 31), Organizator: UŚl.
 • 2006 – Sesja w Złotnikach Lubańskich (19-22.10), tematyka: Mantle beneath SW Poland and some occurrences of related Tertiary volcanism. (Prace Specjalne 29), Organizator: UWr.
 • 2005 – Sesja w Starym Folwarku (13-16.10); tematyka: Crystalline rocks of the East-European craton. (Prace Specjalne 26), Organizator: UW, PIG
 • 2004 - Sesja w Ustroniu (14-17.10); tematyka: Hypabyssal magmatism and petrology of the flysch in the Western Carpathians. (Prace Specjalne 24), Organizator: UŚl.
 • 2003 - Sesja w Głuchołazach (17-19.10); tematyka: "Eastern cover of the Zulova pluton" zorganizowana z okazji: 30 years of the Petrography direction in teaching at the University of Wrocław, (Prace Specjalne 23), Organizator: UWr
 • 2002 - Sesja w Szklarskiej Porębie (17-20.10); tematyka: "Granitoid massifs and evolution of their cover" , zorganizowana z okazji: 50th anniversary of the Faculty of Geology of the Warsaw University, (Prace Specjalne 20), Organizator: UW
 • 2001 - Sesja w Lądku Zdroju (18-21.10); tematyka: "Metamorphism in the Śnieżnik area, zorganizowana z okazji: Centennial anniversary of Kazimierz Skulikowski's birth and 300 years of the Wrocław University, (Prace Specjalne, Zeszyt 19), Organizator: ING PAN, UW, UWr, UAM
 • 2000 - Sesja w Osieczanach (13-15.10); tematyka: Geology and petrology of the Upper Silesia and the Małopolska Terranes Boundary Zone" (Prace Specjalne, Zeszyt 17), Organizator: UJ
 • 1999 - Sesja w Sobótce-Górce (15-17.10); tematyka: "Metamorphic evolution, igneous activity and structural development of the Strzelin Crystalline Massif" (Prace Specjalne, Zeszyt 14), Organizator: UWr
 • 1998 - Sesja w Karpaczu (16-18.10); tematyka: "Strukturalna i metamorficzna ewolucja bloku Karkonosko-Izerskiego" (Prace Specjalne, Zeszyt 11), Organizator: UWr, ING PAN
 • 1997 - Sesja w Pokrzywnej (17-19.10); tematyka: "Integracja badań petrologicznych i tektonicznych w celu zrekonstruowania historii kompleksów metamorficznych granicy Sudetów Zachodnich i Wschodnich na Bloku Przedsudeckim" (Prace Specjalne, Zeszyt 9), Organizator: UWr
 • 1996 - Sesja w Lubawce (18-20.10); tematyka: "Zastosowanie metod geochemicznych do rozwiązywania problemów petrologicznych i geologicznych" (Prace Specjalne, Zeszyt 8), Organizator: UWr
 • 1995 - Sesja w Kowarach (20-22.10); tematyka: "Nomenklatura skał metamorficznych" (Prace Specjalne, Zeszyt 6), Organizator: UWr
 • 1994 - Sesja w Trzebieszowicach (14-16.10); tematyka: "Problemy petrologii skał zdeformowanych niekoaksjalnie", Organizator: UWr, AGH, UŚ, ING PAN
© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg