Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Alkaline rocks: petrology, mineralogy, geochemistry - Conference dedicated to the memory of J. A. Morozewicz, Kyiv, Ukraine, 19-21 September 2010

Kyiv 2010

Kyiv 2010 Prof. Lia Kogarko during lecture

Kyiv 2010 Kiev Pechersk Lavra

Kyiv 2010 Field trip to Azov region

Kyiv 2010 Participants of the field trip

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg