Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

X Zjazd PTMin - Wieliczka 25. 09. 1979

Wieliczka 1979 Meeting of the 10th anniversary of the Mineralogical Society of Poland. Participants of the excursion to Wieliczka Salt Mine (Phot. MSP Archive)

Wieliczka 1979 Excursion to Pieskowa Skała Castle (Phot. MSP Archive)

Wieliczka 1979
Plennary session - prof. J. Zussmann speaking; prof. W. Narębski and prof. A. Bolewski in the background (Phot. MSP Archive)

© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg