Dołącz DO NAS


ABY WSTĄPIĆ DO POLSKIEGO TWARZYSTWA MINERALOGICZNEGO NALEŻY:

WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ

OPŁACIĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ
PTMin: 92 1240 4559 1111 0000 5420 4162 PKO S.A.

20 PLN - Zwykli członkowie
10 PLN - Studenci i doktoranci

* Po wstąpieniu do PTMin każdego członka obowiązują składki roczne w wysokości:
100 PLN - Zwykli członkowie
50 PLN - Studenci i doktoranci

składka obejmuje prenumeratę czasopisma Elements oraz dostęp do elektronicznej wersji czasopisma Mineralogia. Członkowie mają zagwarantowaną zniżkową opłatę za udział w konferencjach organizowanych przez PTMin.

PROSIMY PRZESŁANIE SKANU DEKLARACJI WRAZ Z POTWIERDZENIEM UISZCZENIA SKŁADKI I WPISOWEGO NA ADRES e-mail: ptmin@ptmin.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne