KONTAKT

Jak do nas dotrzeć?

ADRES

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Al. Mickiewicza 30 (AGH),

30-059 Kraków,

Tel.: 12 6174543

Fax: 12 6334330

E-mail: ptmin@ptmin.pl

Konto bankowe: Bank PKO S.A. nr 92 1240 4559 1111 0000 5420 4162

Biblioteka Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

Bibliotekarz: dr hab. inż. Grzegorz Rzepa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) E-mail: biblioteka@ptmin.pl

MAPA

Mapa