MANAGEMENT BOARD


PRESIDENT

dr hab. Jakub Kierczak, Prof. UWr
(University of Wrocław)


VICE PRESIDENT

Prof. dr hab. Bogusław Bagiński,
(University of Warsaw)


VICE PRESIDENT

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
(AGH University of Science and Technology w Krakowie)


chancellor

dr inż. Agnieszka Klimek
(AGH University of Science and Technology w Krakowie)


chancellor

dr hab. Anna Potysz
(University of Wrocław)


TREASURER

dr Krzysztof Szopa
(University of Silesia)


LIBRARIAN

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. AGH
(AGH University of Science and Technology w Krakowie)


MEMBER OF MANAGEMENT BOARD

prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
(Lublin University of Technology )


MEMBER OF MANAGEMENT BOARD

dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr
(University of Wrocław)


MEMBER OF MANAGEMENT BOARD

dr hab. Marek Szczerba
(Institute of Geological Sciences PAN)


MEMBER OF MANAGEMENT BOARD

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ
(Jagiellonian University )


MEMBER OF AUDIT COMMISSION

dr hab. inż. Jarosław Majka, prof. AGH
(AGH University of Science and Technology w Krakowie)


MEMBER OF AUDIT COMMISSION

prof. dr hab. Jacek Puziewicz
(University of Wrocław)


MEMBER OF AUDIT COMMISSION

dr Tadeusz Szydłak
(AGH University of Science and Technology w Krakowie)