PL

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z:

Konkursy na najlepszą pracę magisterską oraz najlepszą pracę doktorską

Termin składania zgłoszeń: 31.10.2021 WIĘCEJ

Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne

najnowszy podręcznik autorstwa profesora Piotra Wyszomirskiego, honorowego członka PTMin WIĘCEJ

Abstrakty EMC 2021

Aby zapoznać się z treścią abstraktów kilknij, WIĘCEJ

BIULETYN

Mineralogia, petrologia i geochemia w Polsce

WRZESIEŃ 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

CZERWIEC 2021

Kolejny biuletyn ukaże się we wrześniu

O Nas

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach. Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold Żabiński (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016), Tomasz Bajda (2016-2020). Obecnie funkcję Prezesa pełni dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr (od 2020).

Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA), a od 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (”Mineralogia” od 2008 roku). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Mineralogia – Special Papers" (do 2008 roku pod nazwą "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w roku 2004 przez Jacka Puziewicza, w latach 2004-2008 przez Andrzeja Skowrońskiego, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

Na koniec 2020 roku Towarzystwo liczyło ponad 170 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 32 członków honorowych.