PL

Polskie nazwy minerałów i zasady ich pisowni

W Komitecie Nauk Mineralogicznych PAN pojawiła się inicjatywa opracowania aktualnej listy polskich nazw minerałów, która po udostępnieniu jej w Internecie mogłaby służyć pomocą wszystkim zainteresowanym utrzymaniem i rozwojem polskiej terminologii naukowej. Do realizacji tego zadania powołany został zespół roboczy złożony z naukowo czynnych mineralogów reprezentujących różne pokolenia i różne akademickie ośrodki kraju.

POLSKIE NAZWY MINERAŁÓW I ZASADY ICH PISOWNI
Czytaj biuletyn

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CZASOPISMEM MINERALOGIA

Mineralogia (ISSN: 1899-8291, e-ISSN: 1899-8526), a free open access journal, publishes original research and review papers from broad fields of geochemistry, mineralogy, petrology, technical, experimental and applied mineralogy, and environmental sciences. Mineralogia (formerly Mineralogia Polonica) is an English language journal with 50 years long tradition. The journal’s subtitle, Geochemical, Mineralogical and Petrological Research, indicates the open character of the journal. The regular series Mineralogia is accompanied by the irregular series, including Mineralogia - Special Papers (containing conference abstracts) and Thematic Collections.

Publications in the scope of widely understood mineralogical sciences (mineralogy, petrology, geochemistry, environmental sciences, applied mineralogy, etc.)

Original research and review papers, letters (a short research paper), short notes (a brief communication), book reviews, and letters to editors with comments on papers published in Mineralogia

MINERALOGIA
MINERALOGIA

XXIX Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

17–20 października 2024 r., Bobrovec, Słowacja

www KONFERENCJI

XXVIII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

19–22 października 2023 r., Bielawa

www KONFERENCJI

Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne

najnowszy podręcznik autorstwa profesora Piotra Wyszomirskiego, honorowego członka PTMin WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MINERALOGICZNEGO w sprawie zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę

Jako Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec nieuzasadnionej i brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Z przerażeniem śledzimy ostatnie wydarzenia, które mają miejsce tuż za naszą wschodnią granicą i trudno nam przyglądać się temu w milczeniu. Przekazujemy pełne poparcie dla wszelkich działań mających na celu pomoc dla osób potrzebujących i wysiłków zmierzających do zakończenia wojny. Jesteśmy przekonani, że w tym momencie zawieszenie współpracy z rosyjskimi ośrodkami naukowymi powinno stanowić swego rodzaju sankcje skierowane przeciwko reżimowi Federacji Rosyjskiej do czasu zakończenia wojny. Dlatego opowiadamy się za usunięciem badaczy reprezentujących rosyjskie ośrodki naukowe z zespołów redakcyjnych czasopism i wstrzymaniem publikacji ich artykułów. Rozumiemy, że decyzje dotyczące działalności naukowej nie powinny być uwarunkowane poglądami politycznymi, ale obecnie mamy do czynienia z wojną, która pochłania ofiary w ludziach a nie z różnicami światopoglądowymi. Jednocześnie zauważając sprzeciw części środowiska naukowego w Rosji uważamy, że zawieszenie współpracy nie powinno dotyczyć kontaktów indywidualnych z osobami, które sprzeciwiają się zbrojnej agresji na Ukrainę. Wszystkich obywateli Ukrainy, w szczególności badaczy związanych z naukami mineralogicznymi zapewniamy o naszej gotowości do niesienia pomocy w tym trudnym dla nich czasie.

Jakub Kierczak
Tomasz Bajda
Bogusław Bagiński
Anna Potysz
Grzegorz Rzepa
Krzysztof Szopa
Anna Pietranik
Marek Szczerba
Michał Skiba

BIULETYN

Mineralogia, petrologia i geochemia w Polsce

MARZEC 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

GRUDZIEŃ 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

O Nas

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach. Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold Żabiński (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016), Tomasz Bajda (2016-2020). Obecnie funkcję Prezesa pełni dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr (od 2020).

Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA), a od 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (”Mineralogia” od 2008 roku). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Mineralogia – Special Papers" (do 2008 roku pod nazwą "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w roku 2004 przez Jacka Puziewicza, w latach 2004-2008 przez Andrzeja Skowrońskiego, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

Na koniec 2020 roku Towarzystwo liczyło ponad 170 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 32 członków honorowych.