Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

Konkursy

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z DZIEDZINY MINERALOGII, PETROLOGII I GEOCHEMII

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ W DZIEDZINIE NAUK MINERALOGICZNYCH (mineralogia, geochemia, petrologia, mineralogia i geochemia stosowana i środowiskowa)

Laureatami konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z dziedziny nauk mineralogicznych w roku 2016 zostali:

Mgr Karolina Mostowik
Uniwersytet Jagielloński
“Minerały strefy mylonityzacji na Szpiglasowym Wierchu – Tatry Wysokie”
promotor: prof. dr hab. Marek Michalik

Mgr Magdalena Skoneczna
Uniwersytet Jagielloński
“Procesy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego na przykładzie profilu glebowego z miejscowości Górniki (Roztocze Środkowe)”
promotor: dr hab. Michał Skiba

Mgr inż. Bartosz Puzio
Akademia Górniczo-Hutnicza
“Zmienność trwałości faz krystalicznych z szeregu hydroksylapatyt – johnbaumit Ca5(PO4)3OH – Ca5(AsO4)3OH”
promotor: dr hab. inż. Maciej Manecki

Dr Elżbieta Kosztowniak
Uniwersytet Wrocławski
“Ocena stopnia antropopresji środowiska na Dolnym Śląsku na podstawie analiz izotopowych węgla całkowitego (TC) oraz analiz ilościowych węgla organicznego i elementarnego (OC i EC) z pyłu PM10”

>
© 2009 Mineralogical Society of Poland; Designed by: Irena Jerzykowska, Bartłomiej Kajdas; Mineral photos: Eligiusz Szełęg