skład ZARZĄDU głównego


PREZES

dr hab. Jakub Kierczak, Prof. UWr
(Uniwersytet Wrocławski)


WICEPREZES

Prof. dr hab. Bogusław Bagiński,
(Uniwersytet Warszawski)


WICEPREZES

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)


SEKRETARZ

dr inż. Agnieszka Klimek
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)


SEKRETARZ

dr hab. Anna Potysz
(Uniwersytet Wrocławski)


SKARBNIK

dr Krzysztof Szopa
(Uniwersytet Śląski)


BIBLIOTEKARZ

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. AGH
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)


Członek ZARZĄDU

prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
(Politechnika Lubelska)


Członek ZARZĄDU

dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr
(Uniwersytet Wrocławski)


Członek ZARZĄDU

dr hab. Marek Szczerba
(Instytut Nauk Geologicznych PAN)


Członek ZARZĄDU

dr hab. Michał Skiba, prof. UJ
(Uniwersytet Jagielloński)


Członek KOMISJI KONTRULUJĄCEJ

dr hab. inż. Jarosław Majka, prof. AGH
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)


Członek KOMISJI KONTRULUJĄCEJ

prof. dr hab. Jacek Puziewicz
(Uniwersytet Wrocławski)


Członek KOMISJI KONTRULUJĄCEJ

dr Tadeusz Szydłak
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)