CZŁONKOWIE HONOROWI


CZŁONKOWIE HONOROWI

Victor A. DRITS, Rosja
Pádhraig KENNAN, Irlandia
Barbara KWIECIŃSKA, Kraków
Anna MALISZEWSKA, Warszawa
Andrzej MANECKI, Kraków
Wojciech NARĘBSKI, Kraków
Michał SACHANBIŃSKI, Wrocław
Manfred STÖRR, Niemcy
Jan ŚRODOŃ, Kraków
Piotr WYSZOMIRSKI, Kraków
Josef ZEMANN, Austria
Jack ZUSSMAN, Wielka Brytania


ZMARLI CZŁONKOWIE HONOROWI

Andrzej BOLEWSKI, Kraków, 1906-2002
Maria BORKOWSKA-ŚRODOŃ, Warszawa, 1923-2019
Antoni GAWEŁ, Kraków, 1901-1989
Dimitr Pawlowicz GRIGORIEW, Rosja, 1909-2003
Peter KOMADEL, Słowacja, 1955-2021
Jiři KONTA, Republika Czeska, 1922-2017
Anna LANGER-KUŹNIAROWA, Warszawa, 1931 -2016
Antoni ŁASZKIEWICZ, Warszawa, 1904-1980
William Scott MACKENZIE, Wielka Brytania, 1920-2001
Alfred MAJEROWICZ, Wrocław, 1925-2018
Kazimierz MAŚLANKIEWICZ, Wrocław, 1902-1981
Günter Harald MOH, Niemcy, 1929-1993
Henryk PENDIAS, Warszawa, 1921-1994
Antoni POLAŃSKI, Warszawa, 1914-2002
Paul RAMDOHR, Niemcy, 1980-1985
Kazimierz SMULIKOWSKI, Warszawa, 1900-1987
Leszek STOCH, Kraków, 1931-2015
Tadeusz WIESER, Kraków, 1922-2005
Andrzej WIEWIÓRA, Warszawa, 1934-2020
Jean WYART, Francja, 1902-1992
Witold ŻABIŃSKI, Kraków, 1929-2007


ODESZLI OD NAS

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł w wieku 66 lat

prof. dr hab. Peter Komadel

W trakcie swojej kariery naukowej pełnił liczne funkcje organizacyjne zarówno w swojej jednostce macierzystej jak i w Międzynarodowych towarzystwach naukowych (był m.in. przewodniczącym the Clay Minerals Society). Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany (m.in. nagrodę im. Marion L.& Christie C. Jakson przyznaną przez the Clay Mineral Society). Na dorobek naukowy profesora składa się z 7 rozdziałów w anglojęzycznych monografiach naukowych, 109 publikacji w czasopismach o zasięgu Międzynarodowym oraz 2 patenty. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego