CZŁONKOWIE HONOROWI


CZŁONKOWIE HONOROWI

Victor A. DRITS, Rosja
Janusz JANECZEK, Katowice
Pádhraig KENNAN, Irlandia
Barbara KWIECIŃSKA, Kraków
Anna MALISZEWSKA, Warszawa
Andrzej MANECKI, Kraków
Michał SACHANBIŃSKI, Wrocław
Manfred STÖRR, Niemcy
Jan ŚRODOŃ, Kraków
Piotr WYSZOMIRSKI, Kraków
Jack ZUSSMAN, Wielka Brytania


ZMARLI CZŁONKOWIE HONOROWI

Andrzej BOLEWSKI, Kraków, 1906-2002
Maria BORKOWSKA-ŁYDKA, Warszawa, 1923-2019
Antoni GAWEŁ, Kraków, 1901-1989
Dimitr Pawlowicz GRIGORIEW, Rosja, 1909-2003
Peter KOMADEL, Słowacja, 1955-2021
Jiři KONTA, Republika Czeska, 1922-2017
Anna LANGER-KUŹNIAROWA, Warszawa, 1931 -2016
Antoni ŁASZKIEWICZ, Warszawa, 1904-1980
William Scott MACKENZIE, Wielka Brytania, 1920-2001
Alfred MAJEROWICZ, Wrocław, 1925-2018
Kazimierz MAŚLANKIEWICZ, Wrocław, 1902-1981
Günter Harald MOH, Niemcy, 1929-1993
Wojciech NARĘBSKI, Kraków, 1925-2023
Henryk PENDIAS, Warszawa, 1921-1994
Antoni POLAŃSKI, Warszawa, 1914-2002
Paul RAMDOHR, Niemcy, 1980-1985
Kazimierz SMULIKOWSKI, Warszawa, 1900-1987
Leszek STOCH, Kraków, 1931-2015
Tadeusz WIESER, Kraków, 1922-2005
Andrzej WIEWIÓRA, Warszawa, 1934-2020
Jean WYART, Francja, 1902-1992
Josef ZEMANN, Austria, 1923-2022
Witold ŻABIŃSKI, Kraków, 1929-2007


ODESZLI OD NAS

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że zmarł w wieku 66 lat prof. dr hab. Peter Komadel . W trakcie swojej kariery naukowej pełnił liczne funkcje organizacyjne zarówno w swojej jednostce macierzystej jak i w Międzynarodowych towarzystwach naukowych (był m.in. przewodniczącym the Clay Minerals Society). Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany (m.in. nagrodę im. Marion L.& Christie C. Jakson przyznaną przez the Clay Mineral Society). Na dorobek naukowy profesora składa się z 7 rozdziałów w anglojęzycznych monografiach naukowych, 109 publikacji w czasopismach o zasięgu Międzynarodowym oraz 2 patenty. Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

W dniu 5.12.2022 r., w wieku 77 lat, odszedł od nas Profesor Łukasz Karwowski, geolog, mineralog, badacz meteorytów; wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współzałożyciel i pierwszy Kierownik Muzeum Nauk o Ziemi. Był także współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Profesor Łukasz Karwowski był cenionym dydaktykiem, który przez ponad cztery dekady prowadził ćwiczenia terenowe dla studentów pierwszych lat studiów, jak również był koordynatorem m.in. takich przedmiotów jak geochemia czy mineralogia kruszców. Zawsze był ogromnym wsparciem merytorycznym i duchowym. Był kochającym mężem, ojcem oraz dziadkiem.