AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z:


Doktorant/stypendysta

PhD position at AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland

WIĘCEJ

XXVII Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego

20–23 października 2022 r., Rudy koło Rybnika

www KONFERENCJI

ABSTRAKTY KONFERENCYJNE EMC2021

Toulouse, Francja, 11-14.10.2021, WIĘCEJ

Biuletyn

Mineralogia, petrologia i geochemia w Polsce

GRUDZIEŃ 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

WRZESIEŃ 2023

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego biuletynu

O Nas

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Zgodnie ze Statutem "Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa". Siedzibą ZARZĄDu głównego Towarzystwa jest Kraków. Z biegiem czasu powołano oddziały Towarzystwa w Warszawie, Wrocławiu, Sosnowcu i Kielcach. Prezesami Towarzystwa byli kolejno: profesorowie Andrzej Bolewski (1969 - 1980), Witold ŻABIŃSKI (1980 - 1994), Marian Banaś (1994 - 1998), Janusz Janeczek (1998 - 2002), Piotr Wyszomirski (2002 - 2004), Marek Michalik (2004-2008), Ryszard Kryza (2008-2012), Leszek Marynowski (2013-2016), Tomasz Bajda (2016-2020). Obecnie funkcję Prezesa pełni dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr (od 2020).

Od 1973 roku Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (International Mineralogical Association - IMA), a od 1999 roku - członkiem Europejskiej Unii Mineralogicznej (European Mineralogical Union - EMU). W IMA oraz w niektórych jej Komisjach reprezentowane jest przez swoich przedstawicieli.

Począwszy od roku 1970 Towarzystwo wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (”Mineralogia” od 2008 roku). W latach 1970-2004 jego redaktorem był Witold Żabiński, od 2004 do 2008 Andrzej Skowroński. Obecnie "Mineralogia" redagowana jest przez Marka Michalika. Ponadto PTMin publikuje od roku 1991 wydawnictwo seryjne "Mineralogia – Special Papers" (do 2008 roku pod nazwą "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne"). W latach 1991-2004 było ono redagowane przez Piotra Wyszomirskiego, następnie w roku 2004 przez Jacka Puziewicza, w latach 2004-2008 przez Andrzeja Skowrońskiego, a obecnie przez Marka Michalika. Czasopismo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne" zawiera streszczenia referatów prezentowanych na krajowych konferencjach naukowych.

Na koniec 2020 roku Towarzystwo liczyło ponad 170 członków fizycznych. W ciągu swojej działalności powołało też, spośród mineralogów krajowych i zagranicznych, 32 członków honorowych.