BIULETYN

Mineralogia, petrologia, geochemia w Polsce


 • Biuletyn - marzec 2024
 • W numerze 13:
  Prace doktorskie i magisterskie nagrodzone w konkursie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
  Adsorbenty z grupy hydrotalkitu - Karolina Rybka
  Permskie wulkanity z niecki śrdódsudeckiej - Tomasz Powolny
  Uwarowit w skałach kompleksu Hatrurim - Jacek Futrzyński
  Wpływ składu maceralnego materii organicznej na działalność mikroorganizmów - Mateusz Wolszczak
  29 Sesja Sekcji Petrologii PTMin - Zaproszenie


 • Biuletyn - grudzień 2023
 • W numerze 12:
  Koniec Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN
  Polskie nazwy minerałów i zasady ich pisowni
  Laboratorium MAGIC w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Relacja z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego i XXVIII Sesji Sekcji Petrologii PTMin


 • Biuletyn - wrzesień 2023
 • W numerze 11:
  Ocena rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce w pierwszych dekadach XXI w.
  Polimorfy TiO w stratyfikowanym złożu pirytu w rejonie Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie)
  Jubileusz 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Andrzeja Maneckiego
  Minerały i skały Polski - autor Eligiusz Szełęg


 • Biuletyn - czerwiec 2023
 • W numerze 10:
  Relacja ze spotkania KNM PAN w Belsku
  Borzęckit - nowy minerał z Miedzianki (Dolny Śląsk)
  Badania prowieniencji surowców skalnych
  Medal PTMin im. Morozewicza
  X Zjazd PTMin i XXVIII Sesja Sekcji Petrologii PTMin


 • Biuletyn - marzec 2023
 • W numerze 9:
  Hemiceluloza w kenozoicznym drewnie kopalnym
  Żużle jako okno do odtwarzania historycznych procesów hutniczych
  Oferta analityczna Pracowni Mikrosondy Elektronowej, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski
  Ogłoszenia i ważne informacje
  WSPOMNIENIA prof. Łukasz Karwowski, prof. Wojciech Narębski


 • Biuletyn - grudzień 2022
 • W numerze 8:
  Relacja z XXVII Sesji Sekcji Petrologii PTMin
  Prace dyplomowe nagrodzone w konkursie PTMin
  Ewolucja skorupy kontynentalnej w archaicznym Kompleksie Napier, Antarktyda Wschodnia
  Przemiany strukturalne minerałów grupy czewkinitu
  Charakterystyka mineralogiczna turmalinu z wybranych wystąpień zmylonityzowanych skał strefy Niemczy


 • Biuletyn - grudzień 2022
 • W numerze 7:
  Cyrkony z diorytów w strefie Niemczy
  "Wystrzałowy" ołów i jego los w środowisku
  Dziesiąta - jubileuszowa edycja Środkowoeuropejskiej Konferencji Ilastej - 10th Jubilee Mid-European Clay Conference - MECC’2022)
  Najnowsze wydanie podręcznika "Mineralogia szczegółowa" autorstwa profesora Andrzeja Maneckiego


 • Biuletyn - czerwiec 2022
 • W numerze 6:
  Relacja z IV Wyprawy Geofizycznej do Stacji im. Dobrowolskiego
  Seminarium naukowe "Nauki mineralogiczne jako klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości"
  Sukces badaczy reprezentujących nauki mineralogiczne w konkursach NCN-u
  Zaproszenie na 27 Sesję Sekcji Petrologii PTMin


 • Biuletyn - marzec 2022
 • W numerze 5:
  Wrocławscy badacze ING PAN szukają złóż metali na Marsie
  Gismondin-Sr - nowy minerał odkryty w skałach kompleksu Hatrurim
  Nagrody PTMin za najlepsze prace dyplomowe
  Działalność KNM PAN


 • Biuletyn - grudzień 2021
 • W numerze 4:
  Badania górnego płaszcza w Uniwersytecie Wrocławskim
  Nagroda naukowa KNM PAN za osiągnięcie pn.:"Struktura i dynamika cząsteczek polarnych na powierzchni minerałów ilastych" - prof Marek Szczerba
  Medal PTMin im. Józefa Morozewicza dla Profesora Jana Środonia


 • Biuletyn - wrzesień 2021
 • W numerze 3:
  Mineral-based Architectures Group (MBA)
  Projekty realizowane przez grupę badawcą MBA
  Sieci pajęcze i liście topoli jako skuteczne bio-samplery atmosferycznych zanieczyszczeń PMx
  Relacja z konferencji 3rd emc 2020
  Laboratorium GeoBeLa W
  Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne - Piotr Wyszomirski


 • Biuletyn - czerwiec 2021
 • W numerze 2:
  Nowe minerały za skał pirometamorficznych
  Szklane mikrokulki - nowy wskaźnik losu pyłu drogowego w środowisku
  Pyły atmosferyczne mogą powodować zwapnienie płuc
  Minerały magnetyczne w środowisku
  Konferencja 3rd EMC 2020(2021)
  Nagrody PTMin i KNM PAN, pozostałe informacje,działalność PTMin, kontakt


 • Biuletyn - luty 2021
 • W numerze 1:
  Co nowego w PTMin i KNM
  Członkowie honorowi PTMin
  Laureaci nagród PTMin
  Nagrody Wydziału III PAN
  Medal im. Morozewicza
  Informacje ze świata
  Nadchodzące wydarzenia, dołącz do PTMin, kontakt